Consiliul consultativ pentru Marea Neagră (CCMN)

0
148

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră (CCMN) este o personalitate juridică cu scopul non-profit de utilitate publică, înființat pe 20.07.2015 în conformitate cu prevederile Legii persoanelor juridice cu activitatea non-profit. Asociația este înregistrată conform legislației bulgare cu biroul central în orașul Varna, R. Bulgaria. Asociația mai are un birou deschis în Constanța – România.

Membrii Consiliului consultativ sunt asociații și organizații non-guvernamentale ale căror activități acoperă toate domeniile principale de pescuit din Bulgaria și România – captură de pește și alte organisme acvatice, acvacultură, procesare, import și export, comerțul cu amănuntul și cu ridicată de pești și produse din pești. În CCMN mai participă ONG-uri ecologiste, sindicat de transport și altele care sunt interesate și au activități legate de marea.

Organele de conducere ale asociației sunt Adunarea Generală și Consiliul de Administrație. Activitatea CCMN este dictată în întregime de deciziile Adunării Generale prin respectarea normelor legislației europene și naționale, și este supusă statutului. Deciziile de gestionare operative sunt în autorizarea membrilor consiliului de administrație /CA/, iar funcțiile reprezentative sunt delegate Președintelui. Funcțiile executive sunt în autorizarea secretariatului care este administrat de către Secretarul general. Drepturile și obligațiile secretariatului sunt descrise în regulamentul de procedură. Acestea depind în mod direct de deciziile Adunării Generale, Consiliul de Administrație și sunt în cadrul bugetului stabilit și adoptat, programul și obiectivele CCMN.

În ceea ce privește activitatea sa, asociația colaborează cu instituții, ministere, departamente, institute de cercetare și alte organizații non-guvernamentale pentru a atinge obiectivele stabilite în program.

Va promova reprezentarea echilibrată a tuturor părților interesate din sectorul pescuitului și acvaculturii, și va contribui la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră va promova cooperarea cu părțile interesate din alte țări care au ieșire la mare, care să furnizeze informații și sfaturi pentru gestionarea durabilă a resurselor în acest bazin maritim. În acest scop, la adunările Consiliului pot fi invitați experți din aceste terțe părți în calitate de observatori.

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră va transmite Comisiei și statelor membre interesate recomandări și sugestii cu privire la gestionarea pescuitului, precum și la aspectele socio-economice care se referă la conservarea pescuitului și acvaculturii.

Vor notifica Comisia și statele membre despre probleme legate de gestionarea și de aspectele socio-economice care se referă la conservarea pescuitului și acvaculturii în propria zonă geografică sau domeniul de competență, și va sprijini în strânsă cooperare cu oamenii de știință colectarea, livrarea și analizarea datelor necesare pentru dezvoltarea măsurilor de conservare etc.
Obiectivele principale ale ”CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU MAREA NEAGRĂ“ (CCMN) sunt în concordanță cu obiectivele și principiile politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (UE) № 1380/2013, și în special în art.43, al.1 al acestuia și anexa III la acesta, care includ obiectivele din Politica comună în domeniul pescuitului (PCP).

1. Activitățile legate de pescuit și acvacultură sunt ecologic durabile pe termen lung și sunt gestionate într-un mod care corespunde obiectivelor de realizare a unor beneficii economice și sociale și beneficii pentru ocuparea forței de muncă, precum și pentru asigurarea aprovizionării cu alimente.

2. Aplică abordarea de precauție la gestionarea pescuitului și are ca scop să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii asigură recuperarea și menținerea populațiilor de specii capturate peste nivel, permițând o captură maximă durabilă. Pentru a atinge acest obiectiv de recuperare treptată și menținerea populațiilor de pești peste nivelul de biomasă, care permit o captură maximă durabilă.

Pentru atingerea obiectivului de recuperare treptată și menținerea populațiilor de pești peste nivelul de biomasă, care permit o captură maximă durabilă, așa că în cazul în care este posibil, nivelul capturei maxime durabile care trebuie atins până în anul 2015, astfel încât pentru toate stocurile trebuie să fie realizat cel târziu până în anul 2020 prin creșterea treptată progresivă.

3. Aplică o abordare ecosistemică la gestionarea pescuitului și acvaculturii pentru a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum și că la activitățile legate de pescuit este evitată agravarea mediului marin.

4. Contribuie la colectarea de date științifice.

5. Obiectivele în special:

a) eliminarea treptată a aruncării capturii în mod corespunzător pentru fiecare caz în parte și luarea în considerare a celor mai bune avize științifice disponibile, prin evitarea și reducerea cu cât mai mult posibil a capturii nedorite, precum și asigurarea debarcării capturilor;

b) atunci când este necesar, folosirea capturilor nedorite în mod optim, fără a se crea piață pentru această captură care este sub mărimea minimă de referință pentru conservare;

c) asigurarea condițiilor de viabilitate economică și competitivitate a industriei de pescuit și prelucrarea peștelui, precum și a activităților în afara apei legate de pescuit;

d) asigurarea unor măsuri de ajustare a capacității de pescuit a flotelor la nivelul posibilităților de pescuit în conformitate cu al.2, în scopul de a menține flote viabile economice, fără exploatarea excesivă a resurselor biologice marine;

e) promovarea dezvoltării activităților durabile în domeniul acvaculturii în Uniune, în scopul de a contribui la aprovizionarea cu alimente, securitatea alimentară și ocuparea forței de muncă;

f) contribuție la asigurarea unui nivel de trai acceptabil al persoanelor care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și aspectele socio-economice;

g) contribuție la asigurarea unei piețe interne eficiente și transparente pentru produsele pescărești și de acvacultură, precum și contribuție la asigurarea unor condiții de concurență echitabilă pentru produsele pescărești și de acvacultură oferite pe piața Uniunii;

h) documentare a intereselor consumatorilor și producătorilor;

i) promovare a activităților legate de pescuitul costier, și documentare a aspectelor socio-economice;

j) conformitate cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună a mediului până în anul 2020, în conformitate cu art.1, al.1 din Directiva 2008/56/CE, și cu alte politici ale Uniunii.

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră

Romania
Constanta
Bul. Mamaia 214
office@blsaceu.eu
officeblsac@gmail.com

Bulgaria
Varna, str. Ohrid 26
Președinte: Mãnãilã Marian Sorinel – sorin.manaila@blsaceu.eu
Secretar general: Dr. Yordan Gospodinov – yordan.gospodinov@blsaceu.eu
Asistent Bulgaria – Elena Peneva – elena.peneva@blsaceu.eu
Asistent Romania – Roxana Calin – roxana.calin@blsaceu.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.